Thông Báo Tuyển Sinh Năm 2019 của Trường Cao Đẳng Y Tế Bình Thuận (Đợt 5)
Chi tiết
Thông Báo Tuyển Sinh Năm 2019 của Trường Cao Đẳng Y Tế Bình Thuận (Đợt 4)
Chi tiết
Thông Báo Tuyển Sinh Năm 2019 của Trường Cao Đẳng Y Tế Bình Thuận (Đợt 3)
Chi tiết
Thông tin tuyển sinh 2019
Chi tiết
Thông báo Về việc điều chỉnh nội dung mở lớp liên kết đào tạo Đại học hệ vừa làm vừa học năm 2019
Chi tiết
Thông báo Về việc mở lớp liên kết đào tạo Đại học hệ vừa làm vừa học năm 2019
Chi tiết
Thông Báo Tuyển Sinh Năm 2019 của Trường Cao Đẳng Y Tế Bình Thuận (Đợt 2)
Chi tiết
Thông báo Tuyển sinh Đại học hệ vừa làm vừa học năm 2019 - Đại học Trà Vinh
Chi tiết
Thông Báo Tuyển Sinh Năm 2019 của Trường Cao Đẳng Y Tế Bình Thuận
Chi tiết
Thông báo gia hạn tuyển sinh Đại học Trà Vinh - Đào tạo tại Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận
Chi tiết
Thông báo thời gian tập trung các sinh viên trúng tuyển khoá mới năm 2018
Phòng Đào tạo & NCKH thông báo:
Đề nghị Tất cả các sinh viên khoá mới năm 2018 có mặt tại Hội trường A vào lúc 8g ngày 4/9/2018 tham gia sinh hoạt đầu năm.
Chi tiết
Thông báo Về việc gia hạn thời gian tuyển sinh lớp liên kết đào tạo Đại học hệ vừa làm vừa học năm 2018 của Đại học Trà Vinh
Chi tiết
Thông Báo Tuyển Sinh Năm 2018 Của Trường Cao Đẳng Y Tế Bình Thuận Đợt 5
Chi tiết
Thông báo Tuyển sinh Đại học hệ vừa làm vừa học năm 2018 (Đại học Trà Vinh)
Chi tiết
Thông Báo Tuyển Sinh Năm 2018 Của Trường Cao Đẳng Y Tế Bình Thuận Đợt 4
Chi tiết
Thông tin tuyển sinh 2018


Chi tiết
Thông Báo Tuyển Sinh Năm 2018 Của Trường Cao Đẳng Y Tế Bình Thuận Đợt 3
Chi tiết
Hội đồng Tuyển sinh trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận thông báo kết quả trúng tuyển vào ngành Dược sỹ Cao đẳng 2 - Năm 2018
Chi tiết
Quyết định V/v công nhận trúng tuyển Lớp Điều dưỡng chuyển đổi Y sỹ văn bằng 2; Y sỹ văn bằng 2 - khóa học 2018 - 2019.
Chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018 CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BÌNH THUẬN ĐỢT 2
Chi tiết

Tổng số : 49 bài viết
Trang
123