7 bài học sáng tạo từ Leonard da vinci
Họa sỹ thiên tài người Ý không những sở hữu ý tưởng và kỹ năng tuyệt vời, mà ông còn có một điều: khả năng tìm kiếm sự khác biệt đối với thế giới.
Chi tiết
Giá trị của thời gian
Hãy nhớ rằng: Tiền có thể mua được một chiếc đồng hồ nhưng không mua được thời gian.
Chi tiết

Tổng số : 2 bài viết
Trang
1