Thông báo về lịch thi kiểm tra chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ bản ngày 13/10/2019


Thông báo về lịch thi kiểm tra chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ bản  ngày 13/10/2019

Danh sách và Phòng thi

Các tin tiếp
Thông báo về lịch thi kiểm tra chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B khóa ABK47 ngày 30/10/2019   (26/11/2019)
Thông báo về lịch thi kiểm tra chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ bản ngày 13/10/2019   (11/10/2019)
Thông báo khai giảng lớp Ôn chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B, trình độ C trong tháng 10-2019   (11/10/2019)
Thông báo về lịch thi kiểm tra chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B khóa ABK46 ngày 6/10/2019   (3/10/2019)
Thông báo về lịch thi kiểm tra chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ bản ngày 18/8/2019   (17/8/2019)
Thông báo về lịch thi kiểm tra chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B khóa ABK44 ngày 4/8/2019   (1/8/2019)
Thông báo khai giảng lớp Ôn chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B (K45), trình độ C (K3) và chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ bản (k15), nâng cao (K1) trong tháng 7-2019   (1/8/2019)
Thông báo về lịch thi kiểm tra chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B khóa ABK43 ngày 28/7/2019   (21/7/2019)
Thông báo về lịch thi kiểm tra chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B khóa ABK41 ngày 9/6/2019   (27/5/2019)
Thông báo về lịch thi kiểm tra chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B khóa ABK40 ngày 26/5/2019   (15/5/2019)