Hướng dẫn làm bệnh án -TS. Bs Đỗ Huy Sơn
Chi tiết
Tài liệu hướng dẫn ôn tập thực hành môn Hóa phân tích định lượng
Chi tiết
100 CA LÂM SÀNG XQUANG
Tổng hợp những Hình Ảnh X Quang, có hướng dẫn chú thích
Interpreting Chest X-Rays - Illustrated with 100 Cases - Cambridge University Press – Phiên bản Tiếng Việt
Chi tiết

Tổng số : 3 bài viết
Trang
1