Lịch học Giáo dục Quốc phòng & An Ninh năm 2019 ( Điều chỉnh )
Chi tiết
Công tác lưu trữ tại phòng quản lý đào tạo

Trong nền kinh tế tri thức, vai trò của thông tin ngày càng trở nên quan trọng và sự bùng nổ thông tin cũng không thể tránh khỏi. Với sự gia tăng không ngừng của nguồn tài nguyên này việc bảo quản và lưu trữ tài liệu chính là lưu giữ kho tàng tri thức vô cùng lớn lao, là cơ sở để phát triển kinh tế - xã hội. Đối với Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận,  chất lượng đào tạo và giáo dục của nhà trường phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó có công tác bảo quản và lưu trữ tài liệu tài Phòng Quản lý đào tạo.

Chi tiết

Tổng số : 2 bài viết
Trang
1