Thông báo điều chỉnh kế hoạch thực tập tại bệnh viện học kỳ II
Chi tiết
Bảng điểm Giáo dục quốc phòng và an ninh
Chi tiết
Kế hoạch thực tập BV tỉnh lớp Cao đẳng dược 1AB
Chi tiết
Kế hoạch gởi sinh viên và học sinh các khối lớp thực tập tại các bệnh viện và trung tâm Y tế trên địa bàn TP. Phan Thiết
Chi tiết
Kế hoạch Thi tốt nghiệp - Kỳ thi tháng 08 năm 2019
Chi tiết
KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP LỚP Y SỸ (Văn bằng 2) tháng 03/2019

KẾ HOẠCH

Thi tốt nghiệp - Kỳ thi tháng 03 năm 2019

Chi tiết
KẾ HOẠCH ĐÀOTẠO NĂM HỌC 2018 - 2019

Ban hành Kế hoạch giảng dạy năm học 2018 – 2019

Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận


Chi tiết
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2013-2014 - Ngành: Cao đẳng Điều dưỡng
Chi tiết
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2013-2014
Chi tiết
NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI Y SỸ ĐA KHOA
Chi tiết
NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI HỘ SINH TRUNG CẤP
Chi tiết
NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI ĐIỀU DƯỠNG ĐA KHOA
Chi tiết
NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI DƯỢC SĨ TRUNG HỌC
Chi tiết
NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG
Chi tiết

Tổng số : 14 bài viết
Trang
1