THÔNG BÁO
V/v mở lớp Y sỹ định hướng YHCT
        Phòng QLĐT&NCKH thông báo kế hoạch nhận hồ sơ lớp Y sỹ định hướng y học cổ truyền như sau:
        Đối tượng: đã tốt nghiệp Y sỹ đa khoa
        Thời gian nhận hồ sơ: từ 19/9/2014 đến hết ngày 14/11/2014
        Thủ tục :
                1. Hồ sơ HSSV (có bán tại trường)
                2. Bản sao bằng tốt nghiệp Y sỹ đa khoa
                3. Bản sao bằng tốt nghiệp PTTH
        Mọi chi tiết liên hệ phòng QLĐT&NCKH. ĐT: 0623.825740 - 0623.750052.    
        P. QLĐT&NCKH