Thực hiện Hiệp ước đã ký về việc trao đổi giáo dục giữa trường Đại học Y khoa tỉnh Kagawa (Nhật Bản) và Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận, từ ngày 25/8 đến ngày 28/8/2015 vừa qua, trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận vui mừng đón tiếp các Giáo sư Nhật Bản đến thăm và làm việc tại trường.
Chi đoàn Cao đẳng điều dưỡng 6AB tổ chức chiến dịch mùa hè xanh 2015
Đoàn trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận đã tổ chức phong trào hè tình nguyện năm 2015
Hoạt động nghiên cứu khoa học của trường Cao đẳng Y tế Bình thuận năm học 2014-2015
Đảng bộ trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận hoàn thành sớm chỉ tiêu phát triển đảng viên năm 2015


Năm học 2014-2015 Hội đồng Khoa học kỹ thuật trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận đã tiến hành duyệt đề cương và nghiệm thu 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và 02 sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Kết quả của các đề tài và sáng kiến mang tính thiết thực và được ứng dụng trong công tác quản lý giáo dục và giảng dạy.
Lễ tốt nghiệp lớp Dược sỹ Vừa làm vừa học 12 (khóa 2013-2015)
Thông báo Kế hoạch thi tốt nghiệp tháng 8,9/2015_Dự kiến
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2013-2014 - Ngành: Cao đẳng Điều dưỡng
DS các khối lớp thực tập thực tế tốt nghiệp từ ngày 06/7-14/8/2015_mới