Đối tượng: đã tốt nghiệp Y sỹ đa khoa
Thời gian nhận hồ sơ: từ 19/9/2014 đến hết ngày 14/11/2014