Hưởng ứng Chiến dịch tình nguyện hè năm 2015, bên cạnh việc tham gia nhiệt tình các hoạt động, phong trào chung do Đoàn trường phát động, tổ chức thì Chi đoàn Cao đẳng điều dưỡng 6AB dưới sự hướng dẫn và chỉ đạo của Đoàn trường đã tổ chức riêng cho mình một chiến dịch mùa hè xanh thật ý nghĩa và bổ ích.
Hoạt động nghiên cứu khoa học của trường Cao đẳng Y tế Bình thuận năm học 2014-2015
Đảng bộ trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận hoàn thành sớm chỉ tiêu phát triển đảng viên năm 2015
Đoàn viên thanh niên tham gia cuộc thi “Tìm hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị năm 2015” do Tỉnh Đoàn Bình Thuận tổ chức
Trường Cao đẳng Y tế tham gia Hội diễn văn nghệ ngành Y tế năm 2015


Năm học 2014-2015 Hội đồng Khoa học kỹ thuật trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận đã tiến hành duyệt đề cương và nghiệm thu 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và 02 sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Kết quả của các đề tài và sáng kiến mang tính thiết thực và được ứng dụng trong công tác quản lý giáo dục và giảng dạy.
Lễ tốt nghiệp lớp Dược sỹ Vừa làm vừa học 12 (khóa 2013-2015)
Thông báo Kế hoạch thi tốt nghiệp tháng 8,9/2015_Dự kiến
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2013-2014 - Ngành: Cao đẳng Điều dưỡng
DS các khối lớp thực tập thực tế tốt nghiệp từ ngày 06/7-14/8/2015_mới