Ngày 28/10/2015, trường CĐYT Bình Thuận long trọng tổ chức Lễ tốt nghiệp cho 113 Sinh viên Cao đẳng Điều dưỡng 5 (khóa 2012-2015), 366 Sinh viên Y sỹ đa khoa 26 (khóa 2013-2015), 29 Sinh viên Điều dưỡng trung cấp 18 (khóa 2013-2015), 88 Sinh viên Dược sỹ trung cấp 15 (khóa 2013-2015), 01 Sinh viên Dược sỹ trung cấp 14 (khóa 2012-2014).  Đến dự Lễ tốt nghiệp có các đại biểu đại diện các sở, ngành liên quan, các thầy trong Ban giám hiệu, các cán bộ giảng dạy của trường cùng các phụ huynh và  597 học sinh- sinh viên (HSSV) vừa tốt nghiệp.
Trường cao đẳng Y tế Bình Thuận tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp: Chính trị, Lý thuyết Chuyên môn và Thực hành nghề nghiệp
Hoạt động nghiên cứu khoa học của trường Cao đẳng Y tế Bình thuận năm học 2014-2015
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2013-2014 - Ngành: Cao đẳng Điều dưỡng
Lễ tốt nghiệp lớp Dược sỹ Vừa làm vừa học 12 (khóa 2013-2015)
DS các khối lớp thực tập thực tế tốt nghiệp từ ngày 06/7-14/8/2015_mới