Tính đến cuối quý I/ 2016, Hội đồng Khoa học Kỹ thuật trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận đã tiến hành xét duyệt 04 đề cương nghiên cứu khoa học cấp cơ sở thuộc các lĩnh vực 
khoa học giáo dục và khoa học sức khỏe. Các ý tưởng của những nghiên cứu này có tính mới, thiết thực, phục vụ cho nhu cầu đào tạo của trường và nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại
địa phương. Với sự đồng ý của 100% các thành viên trong Hội đồng Khoa học Kỹ thuật, các đề cương trên đã được thông qua và đang triển khai thực hiện.
Tổ công đoàn 1- cđcs trường cđyt bình thuận hoàn thành tốt kế hoạch chuyên môn và sôi nổi tham gia hoạt động phong trào quý I năm 2016
Trường CĐ Y Tế Bình Thuận ký kết Thỏa thuận hợp tác với trường ĐH Hiroshima, Nhật Bản
Họp Tổ Công nghệ thông tin Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận Quý I năm 2016
Trường CĐYT Bình Thuận tổ chức lớp tập huấn về “Kỹ năng sơ, cấp cứu ban đầu cho cấp cứu viên“.