Nhằm tạo điều kiện cho các cán bộ Đoàn chủ chốt của các Chi đoàn được giao lưu, học tập kinh nghiệm lẫn nhau và trang bị những kiến thức cơ bản trong phát triển kỹ năng xã hội, Ban Thường vụ Đoàn trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận tổ chức tập huấn tại KDL Trung Thành Nam vào ngày 26/3/2017.
Tưng bừng “NGÀY HỘI THANH NIÊN” và “NGÀY ĐOÀN VIÊN” cấp tỉnh năm 2017
Chi bộ 1 Trường cao đẳng Y tế tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới
Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận họp sơ kết học kỳ I - năm học 2016-2017
Trường Cao đẳng Y tế đạt giải nhì môn Bóng chuyền hơi Hội thao ngành Y tế năm 2017


Thực hiện theo KH số 567/TWĐTN – TNTH ngày 06/2/2017 của BCH Trung ương Đoàn về việc tổ chức Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II năm 2017. 
CUỘC THI TRI ÂN NGƯỜI THẦY
Thông tư thực hiện chính sách nội trú
Quy định mức thu, quản lý và sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục đào tạo, dạy nghề công lập