Chiều ngày 13/6/2015, trường CĐYT Bình Thuận phối hợp với trường Trung cấp Y tế Ninh Thuận tổ chức lễ tốt nghiệp cho học sinh lớp Dược sỹ Vừa làm vừa học 12 (khóa 2013-2015) tại hội trường của trường Trung cấp Y tế Ninh Thuận, thuộc thành phố Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận.DS các khối lớp thực tập thực tế tốt nghiệp từ ngày 06/7-14/8/2015_mới
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2013-2014 - Ngành: Cao đẳng Điều dưỡng